ŠTAMPA POZIVNICA
Personalizovane pozivnice štampamo digitalnom tehnikom u boji i štampaju se zajedno sa tekstom, seku i biguju tako da nam za njih treba malo više vremene. Obično ih radimo za jedno posle podne.
Kod nas možete dobiti probni uzorak kako će sve izgledati odštampane, tako da na licu mesta možete sve proveriti i eventualno još nešto korigovati.
Digitalna štampa ima dosta prednosti i koristi za vas. Prvo sve su pozivnice perfektno odštampane bez ikakvih mrlja, zapušavanja sitnih slova i krzavih delova pojedinih slova, kao i potpuno isti izgled od prve do zadnje pozivnice za venčanje.
Drugo i jako korisno za vas,  jesu moguće manje izmene u okviru jednog tiraža koje ne naplaćujemo posebno. Obično mladenci rade dve verzije teksta sa izmenjenim redosledom navedenih porodica i slično.
Treće, tekst može biti u više kombinacija boja, što može dati interesantan efekat u naglašavanju pojedinih delova teksta.
Tekst i delovi teksta mogu biti odštampani bilo kojim fontom po vašem izboru. Mi koristimo nekoliko tipova fontova koji su se najbolje pokazali u praksi i uvek vam uradimo dizajn teksta sa nekim od tih fontova. Naravno vi možete izabrati i predložiti bilo koji font po vašem izboru i želji. Fontove i njihov oblik možete pogledati i birati sa sajta https://fonts.google.com/ ili sa bilo kog drugog sajta gde ih možete skinuti i nama poslati. Vodite računa da vaš font ima sva potrebna slova za vaš tekst.
Štampamo tekst i pozivnice i po vašem dizajnu. U svakom slučaju slobodno nas nazovite i informišite se o svemu. Sve ćemo vam objasniti oko tehničkih detalja i informisati o svemu što je bitno za izgled vaših pozivnica.
Dodatno naplaćujemo svaku novu verziju teksta u štampi. Obično su to verzije na nekom drugom jeziku pored osnovnog ili različite verzije teksta i pripreme za mladence.
Dodatno ne naplaćujemo sitnije izmene u verzijama teksta. Obično je to redosled potpisa porodica i slično.
PRIMERI FONTOVA
Monotype-Corsiva
Book-Antiqua
Brock-Script
Constantia
Cormorant-Infant
Decor
Gabriola
Lora
logo-work