Pozivnica sa pausom

Pozivnice sa pausom radimo sa zlatnom nitnicom kroz koju možete da provlačite po želji kanapčiće i trakice. Možemo i da štampamo motive ili deo motiva na samom pausu po vašoj želji. Dati su neki od primera i ideja kako bi vaša pozivnica mogla da izgleda.

Puno ideja za vaše pozivnice.